;

Friday, December 25, 2009

berkata Ibnu Mas'ud R.A


sesiapa yang hendak mengetahui sama ada
dia cintakan Allah atau tidak
maka hendaklah dia melihat kepada AL-QURAN
jika dirinya mencintainya
sesungguhnya dia mencintai ALLAH
kerana sesungguhnya AL-QURAN itu
kalam ALLAH....

No comments:

Post a Comment